Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

Hierbij alle financiële gegevens over het jaar 2021 met als hoofddoel, het oprichten en onthullen van het Indisch & Moluks Gedenkteken Eindhoven.

De financiële administratie is op verzoek van mij als Voorzitter door een Kascontrole gecontroleerd en akkoord bevonden.
Onze administratie is op verzoek in te zien. 
Hieronder staan vermeld de balans met alle Inkomsten en Uitgaven tevens het verslag van dhr. P. van der Voort die de kascontrole heeft uitgevoerd.

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

Contact adres: Esperenkamp 10. 5632 PX, Eindhoven

RSIN : 862 385 957

KvK nr : 822 307 22

Ons voorlopige rekeningnummer:

NL08 RABO 0151 3652 10 t.n.v. Meelhuysen L.J.R., 

Onder vermelding van: Stichting Indisch & Moluks Gedenkteken Eindhoven.

Zie ook onder Nieuws > ‘’Nieuwe bankrekening van de Stichting’’

ANBI