Eerste jaarlijkse Indië Herdenking in Eindhoven

Noteer in uw agenda !!!!

Donderdag 15 augustus 2024, eerste Indië Herdenking in Eindhoven, locatie Woonzorg Vitalis Peppelrode
Adres: Ds. Th. Fliednerstraat 5, 5631 BM Eindhoven.

Ontvangst vanaf 18.00 uur
Aanvang 18.45 uur

Uitnodiging volgt (digitaal/brief)
Indien u zeker wilt zijn dat wij uw adres- en e-mail gegevens hebben, stuur ons z.s.m. uw gegevens naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Aanmelden voor het bijwonen van de Herdenking is verplicht !!!!

 

 

Afscheid van Trees Bauwens

 In Memoriam 

Op 23 november bereikte ons het treurige nieuws dat onze dappere en altijd volhardende ''Voorvechtster" en oprichter van de Indische Kumpulan, Trees Bauwens, Lid in de Orde van Oranje Nassau van ons heen is gegaan. Wij hebben op woensdag 29 november van haar in stijl afscheid genomen in de Luxzaal van crematorium de Rijtackers.

 

Tijdens de dienst werd ook opgetreden door het
"Kumpulan-Vrouwenkoor samen met het Hotel Batavia koor " o.l.v. Joyce Radesey.

Het was een mooie en plechtige dienst.
Wij wensen de familie heel veel sterkte toe bij de verwerking van dit grote verlies.

Tante Trees dank voor alles wat u voor onze gemeenschap heeft gedaan.
Selamat Jalan

 

 

Bespreking met gemeente Eindhoven m.b.t. Indische- en Molukse Herdenking Eindhoven

Op woensdag 13 december a.s. vindt een belangrijke bespreking met gemeente Eindhoven plaats, waarbij aanwezig zullen zijn:

- Mevrouw Danni Nelissen namens gemeente Eindhoven
- Mevrouw Anette Kuenen namens gemeente Geldrop Mierlo
- Mevrouw D. Huffenreuter namens Pelita Eindhoven
- Mevrouw Edith Paol van Buitenzorg voor Welzijn / Indisch Netwerk Eindhoven
- Roy Meelhuysen namens Stichting Indisch en Moluks Gedenkteken Eindhoven

Tijdens deze inventariserende bespreking vinden naast een warme overdracht van deze Herdenking eveneens de coördinatie en invulling plaats van de te houden eerste jaarlijkse Indische en Molukse Herdenking op 15 augustus 2024 in Eindhoven.
Aanvankelijk was de bijeenkomst op 29 november gepland; wegens ziekte van een van de aanwezigen werd dit uitgesteld.

 

Voorzitter

Roy Meelhuysen.

Nieuwe bankrekening van de Stichting

Het heeft enige tijd geduurd. Het openen van een bankrekening heden ten dage is niet meer zo eenvoudig en zo gebeurd. Vele banken konden ons niet als nieuwe rekeninghouder aannemen door ernstige personeel tekorten. Wij hebben nu weer een nieuwe ING rekening per 10 mei 2024, voor de Stichting geopend.

NL56 INGB 0106 0900 46 t.n.v. Stichting Indisch & Moluks Gedenkteken Eindhoven.

 

Eerste jaarlijkse Indische en Molukse Herdenking 15 augustus

Noteer in uw agenda !!!!

Donderdag 15 augustus 2024,
eerste Indië Herdenking in Eindhoven,
locatie Woonzorg Vitalis Peppelrode
Adres: Ds. Th. Fliednerstraat 5, 5631 BM Eindhoven.

Ontvangst vanaf 18.00 uur
Aanvang 18.45 uur

Uitnodiging volgt (digitaal/brief)
Indien u zeker wilt zijn dat wij uw adres- en mail gegevens hebben, stuur ons alsnog uw gegevens naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Wij versturen de Uitnodiging i.v.m. de portokosten digitaal (via de mail )

Aanmelden is verplicht !!!!

 

 

Adoptie van ons Indisch & Moluks Gedenkteken

Tijdens de Bayeux reis in september 2022, sprak ik met docent Mens & Maatschappij mevrouw Mariëlle Anthonie, van de Yuverta school Eindhoven. Stichting 18 September organiseert de jaarlijkse reis naar Bayeux in Normandië, met een honderdtal middelbare scholieren uit Eindhoven. Frank van Dijk (Secr.) St 18 Sept begeleidt met een team van nog 4 begeleiders, reeds enkele jaren deze reis. Bayeux in Normandië was de eerste stad die door de geallieerden tijdens WO II werd bevrijd. Frank van Dijk die alom bekend is met de materie van/over WO II, mocht ik tijdens deze reis assisteren. Het bleek een mooie constructie te zijn; Frank bezit de kennis van/over WO II, terwijl ik wat kennis bezit over WO II in de Pacific (zuid oost Azië).

Doel van deze reis is o.a. de leerlingen kennis te laten maken met de invasie door de geallieerden, destijds op 6 juni 1944 (D Day). De locaties van weleer, waar hevig werd gevochten, worden bezocht om inzicht te kunnen krijgen hoe het uitgevoerd werd en door wie; ondersteund door het bezoeken van museum en begraafplaatsen, van zowel geallieerden als Duitse slachtoffers. Vele leerlingen die meegaan hebben wel een familielid die de oorlog destijds hebben meegemaakt.
De busreis eindigt op 18 Sept. in Borkel en Schaft, waar wij ons in historische auto's verplaatsen naar het 18 Septemberplein in Eindhoven, om uiteindelijk in defilé op het Stadhuisplein te eindigen. Daar wordt het Bevrijdingsvuur aangestoken door de Burgemeester. Het Bevrijdingsvuur is vanuit Bayeux meegenomen door een twintigtal wielrenners die zowel heen als terug, in estafette, deze grote afstand overbruggen. Het Bevrijdingsvuur wordt ieder jaar vanuit Bayeux op de renfiets naar Eindhoven gebracht. Het Bevrijdingsvuur wordt na de festiviteit, brandend gehouden in de Catharinakerk. Eind april van het volgend jaar wordt dit Bevrijdingsvuur door een estafetteploeg uit Wageningen opgehaald en op 4 mei na de Herdenkingsplechtigheid in Wageningen door estafettelopers uit heel Nederland opgehaald. 

Toen ik mevrouw Mariëlle Anthonie vertelde dat ik eveneens voorzitter ben van onze Stichting en onze slogan opnoemde (Eren, Verbinden, Meedoen en Doorgeven), reageerde  enthousiast. Zij bevestigde mijn verhaal dat wij onze verhalen moeten blijven vertellen, opdat onze afkomst en de offers van onze (ouders en grootouders) niet worden vergeten. Ik opperde mijn wens om ons Gedenkteken door een school te laten adopteren en daardoor aandacht en continuïteit te kunnen genereren. Haar reactie was direct positief en na een uitvoerig gesprek over het ''hoe en waarom'' te hebben gehad met de Directie van het Yuverta Lyceum, is besloten om dit op 12 Juli 2023 te doen. De adoptie van het Gedenkteken is een aanvulling op de lessencyclus ‘internationaliserend onderwijs’ als onderdeel van de geschiedenislessen over het voormalig Nederlands Indië (Indonesië). Op deze wijze hebben wij een win-win situatie gecreëerd, met dank aan de Directie en initiatiefneemster mevrouw Mariëlle Anthonie (Docent Mens & Maatschappij).

Wij als Stichting trachten hiermee weer enige aandacht van de media te verkrijgen, terwijl Yuverta een vaste locatie heeft waar zij met hun leerlingen naar toe kunnen gaan als praktisch verlengstuk van de geschiedenis lessen.

Op woensdag morgen 12 juli 2023 om 09.45 togen een twintigtal leerlingen van de Yuverta school richting Woonzorg Vitalis Peppelrode te Eindhoven o.l.v. docent Mens en Maatschappij, mevr. Mariëlle Anthonie. Met de leerlingen waren naast enkele ouders van leerlingen eveneens twee docenten meegekomen. De groep werd door voorzitter Roy Meelhuysen ontvangen en geïnformeerd over het ''waarom'' van het Gedenkteken. Hij begon met de vraag of iemand wist waar Indonesië op de wereldbol ligt. Het duurde een tijdje voordat iemand het juiste antwoord gaf; uiteindelijk werd vastgesteld dat het ergens boven Nieuw Zeeland ligt. De volgende vragen waren:'' Hoe heette het land vroeger ?" en "Wat was het van Nederland ?'' en ''Hoe zijn de Hollanders toen daar gekomen ?''. De reactie op deze vragen waren voorspelbaar; ze hadden geen idee. Dat is logisch omdat er op school geen aandacht aan dat onderwerp wordt gegeven. Nu met deze nieuwe lessencyclus (idee van prof. dr. Jet Bussemakers, voormalig Min. van OCW) komt er hopelijk wat licht in die aloude duisternis.

Na deze informatie verplaatste de groep zich naar ''Ons Carrousel'', de ontmoetingsruimte van de Woonzorg Peppelrode, waar een tiental senioren van Molukse - en Indisch Nederlandse afkomst met de daarbij behorende mantelzorgers, hen opwachtte. De zaal is ingedeeld rondom een grote ronde tafel waar eenieder aanzat. Bij binnenkomst werden zij onthaald met (Indische) spekkoek, rozenstroop, stroop-susu (rozenstroop aangelengd met kokosmelk), koffie of thee. Doel van deze bijeenkomst is, het kennismaken met de verhalen en de cultuur van deze Indo Europeanen, waarbij de bezoekers vragen konden stellen aan deze senioren. Roy Meelhuysen opende de bijeenkomst met een woord van welkom aan de aanwezige senioren en dankte hen voor hun aanwezigheid. Het idee dat (vreemde) jongeren hen vragen zouden stellen over hun Indië tijd, maakte hen enigszins bang en onzeker. Roy verzocht hen hun harten te openen en de diepe innerlijke wonden van weleer even te vergeten, zo ook het ''Indische Zwijgen'' te doorbreken, want refereerde hij '' Ons verhaal en uw geleden leed moeten doorverteld worden''. Het duurt niet lang meer of wij bestaan niet meer door de verregaande assimilatie zoals ook ons geboorteland Nederlands Indië niet meer bestaat. Dat zou heel jammer zijn" eindigde Roy zijn inleiding.
Er werd vervolgens aangevangen met het voorlezen van een gedicht ''In den vreemde ben ik gebleven'', door mevr. Jolanda van der Heijden (medewerker van Peppelrode). Daarna vertelde mevr. Charlotte Johan het hartverscheurende verhaal over haar bootreis van Indonesië naar Nederland. Het was muisstil in de zaal en om het ijs daarna te breken werd overgegaan tot het zingen van korte oude kinderliedjes uit de Indië tijd. Met het tonen van de uitgedeelde tekeningen uit die tijd, werd verteld over de mooie periode van vóór de oorlog en over onze cultuur. Op die manier werden de leerlingen bijgepraat en kregen zij de antwoorden op hun vragen.

Kortom, het was een hele mooie, emotionele tevens informatieve morgen, die vatbaar is voor herhalingen, gelet op het feit dat tijdens het napraten enkele leerlingen vertelden diep geraakt te zijn door de verhalen. Daarna is een Intentieverklaring opgesteld, die door beide partijen is ondertekend.

Foto's van:
- Hans van Hamersveld
- Hans van den Boogaard

 

 

 

 

 

 

Afscheid van onze Local Hero Joe Cattini

Op 19 mei 2023 hebben we in Sutton (VK) afscheid genomen van Joe Cattini. Hij is op zondag 15 januari 2023 in de Catharinakerk tijdens het Local Hero Concert door Burgemeester Jeroen van Dijsselbloem benoemd tot de eerste Local Hero van Eindhoven. Samen met Armando Marques (USA) en Bill Penders (VK) behoorden zij tot de helden die Eindhoven destijds hebben bevrijd.

Joe Cattini is tot op het laatst nog actief geweest; was in januari voor de prijsuitreiking naar Eindhoven gekomen en heeft in die week diverse locaties bezocht, waaronder ook Het Veteranen Ontmoeting Centrum ''de Treffer''. Joe is 100 jaar geworden en is in zijn woonplaats Sutton op 18 april 2023 vredig heengegaan.

De Uitvaart hebben wij gezamenlijk als bestuur van Stichting 18 Sept bijgewoond.

O

 

 

 

Aankomst in de St. Edmunds Catholic Church.

 

  

 Een van de sprekers, Peter Kemp, 
 voorzitter St 18 Sept

 

 

 

 

 

Overhandigen van het Condoleance register door Frank van Dijk (St 18 Sept)

Koninklijke onderscheiding

Woensdag 26 april 2023 vond de uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen in het Park Theater plaats. Uiteindelijk zeer blij verrast, nadat ik door een list naar die locatie werd gelokt, waar ondergetekende een presentatie zou geven over Veteranen.

Nooit eerder daaraan gedacht of erbij stilgestaan ooit zulk een geweldig mooie waardering te mogen ontvangen; de verwarring en verbazing maakten snel plaats voor emotie en gevoelens van dankbaarheid. In bijzijn van onze zoon (onze andere zoon zit momenteel in Spanje) en familie, ontving ondergetekende uit handen van Burgemeester Jeroen Dijsselbloem de Koninklijke onderscheiding tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Het was zeer dubbel, emotioneel en overweldigend; dankbaar naar al die mensen voor het in mij gestelde vertrouwen.

 

 

 

15 jaar ''de Treffer''

Op zaterdag 22 april jl. waren bij de viering van het 15 jarig jubileum van het Veteranen Ontmoeting Centrum ''de Treffer'', onze nieuwe burgemeester van Eindhoven dhr. Jeroen Dijsselbloem met zijn echtgenote aanwezig.

Het was op 24 april 2008 dat ''de Treffer'' door de Staatsecretaris van Defensie, Jack de Vries, samen met toenmalige burgemeester Rob van Gijzel werd geopend.

Wij hebben samen met het bestuur van Stichting
18 September (Vz. Peter Kemp) bij de Bevrijdingsboom stilgestaan, bij het grote verlies van onze Local Hero 2023 Joe Cattini (VK). Een van de helden uit WO II, die Eindhoven destijds heeft bevrijd.
Hij overleed op 18 april jl. op de respectabele leeftijd van 100 jaar, zijn begrafenis vindt plaats op 19 mei a.s.

 

       

4 en 5 mei Herdenking in Amsterdam (2022)


Op uitnodiging van Voorzitter van het 4 en 5 mei Comité Amsterdam dhr. Job Cohen heb ik namens onze Stichting Indisch & Moluks Gedenkteken Eindhoven een lezing gegeven over onze gedwongen migratie destijds.

De lezing vond plaats in een van de schitterende conferentie zalen van Hotel Jakarta, gelegen op het Java Eiland in het Oostelijk Havengebied van Amsterdam.

De conferentiezaal keek uit op de haven waar op dat ogenblik een crewschip aangemeerd lag.
Juist op die plek zetten honderden gerepatrieerde Indische Nederlanders voet op Hollandse bodem na een lange boottocht vanuit de Gordel van Smaragd.
Bij de bar van die zaal stond een miniatuur van het welbekende M.S. Johan van Oldenbarnevelt, die de overtocht van vele Indische Nederlanders, heeft verzorgd.

De aanwezige toehoorders herkenden dit verhaal en velen reageerden zeer emotioneel tijdens de mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Dhr. Job Cohen dankte mij, namens het 4/5 mei Comité Amsterdam, voor mijn bijdrage aan zijn project.

 

  

                                              

Contactgegevens

Contact adres: Esperenkamp 10. 5632 PX, Eindhoven

RSIN : 862 385 957

KvK nr : 822 307 22

Ons rekeningnummer:

NL56 INGB 0106 0900 45 t.n.v. Stichting Indisch & Moluks Gedenkteken Eindhoven

ANBI