Onze missie

Onze Missie

 

Mission Statement

Dit project beoogt op geen enkele manier een politiek statement te maken.

 

“…. Eren, Verbinden, Meedoen, Doorgeven ….”

omvat de volgende doelstellingen:

 

Het aspect “… Eren …”

Merkwaardig genoeg ontbreekt in Eindhoven een fysiek gedenkteken en ontmoetingsplaats waar de huidige generaties hun (groot)ouders kunnen herdenken en eren. Een gedenkteken uit liefde en respect voor hen die uit het voormalig Nederlands-Indië na de oorlog en allerlei ontberingen naar Nederland zijn geïmmigreerd en hier onder moeilijke omstandigheden een nieuw leven hebben moeten opbouwen.

In Eindhoven wonen sinds de eerste immigratie uit het voormalig Nederlands-Indië  (huidige Indonesië) vele Nederlands-Indische en in mindere mate Molukse gezinnen.

Destijds is in de jaren vijftig aan de Limburglaan een opvang voor hen gecreëerd. Ook nu nog wonen vele nazaten in Eindhoven.

Er ontbreekt heden ten dage een centraal ontmoetingspunt waar alle generaties met roots of affiniteit met de Indische of Molukse doelgroep kunnen stilstaan bij dit stukje geschiedenis en het aan elkaar kunnen doorgeven.

De aspecten “… Verbinden, Meedoen, Doorgeven ...”

De eerste generatie maar ook al de tweede generatie sterft hier langzamerhand uit. Hun kinderen en kleinkinderen hebben meestal niet of niet breder dan in het eigen gezin/familie, de verhalen, de geschiedenis en de cultuur van de generaties van hun (groot)ouders meegekregen. Ook is het vaak zo dat interesse voor dat verleden en de eigen roots pas bij het ouder worden komen. 

Het voormalig Nederlands-Indië bestaat niet meer. Op school is dat deel van de Nederlands geschiedenis geen onderdeel (meer) van het curriculum. Daarmee dreigt bij jongere generaties niet alleen een gebrek aan kennis, maar ook het niet (meer)verkrijgen van antwoorden op vragen over roots en identiteit.

Wij willen met het organiseren van (tenminste) een jaarlijkse ontmoeting van de verschillende generaties, door het vertellen van verhalen maar ook samen dingen doen, bereiken dat:

  • De oudste generaties de geschiedenis van het voormalig Nederlands-Indië doorvertellen en de cultuur en het cultureel erfgoed overdragen. Dat geeft hen tevens gevoel van eigenwaarde en zingeving.
  • Andersom, de jongere generaties kennis kunnen nemen van de geschiedenis, cultuur en dichter bij de eigen roots komen.

In 2021 willen wij de eerste ontmoetingsbijeenkomst van generaties organiseren en wel op zaterdag 25 september. Waarom dan?

Dat is ruim na de datum van 15 augustus, waarop landelijk maar ook regionaal wordt stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in de Pacific.
Dat richt zich op het verleden.

Onze activiteiten van ontmoeting richten zich op het heden (verbinden van alle generaties oud en jong, en op meedoen) en op de toekomst (doorgeven). 

Wij 'Herdenken' de Indische Nederlanders en Molukkers die door oorlogsgeweld zijn omgekomen in Nederlands-Indië in de periode 1942 – 1950.

Wij 'Gedenken' de eerste en tweede generatie Indische ouders die naar Nederland kwamen om hier een nieuw bestaan op te bouwen, om hun kinderen een kans te geven op een betere toekomst, terwijl de eerste en tweede generatie Molukse ouders op militaire dienstbevel zogenoemd tijdelijk naar Nederland werden overgeplaatst.
Gedenken heeft te maken met het verleden, heden en toekomst.

Overigens, een ieder die affiniteit met onze geschiedenis en/of onze cultuur heeft, is bij ons van harte welkom. Te denken valt o.a. aan alle nabestaanden van Nederlandse militairen die destijds naar Nederlands Indië zijn gestuurd.

 

Contactgegevens

Contact adres: Esperenkamp 10. 5632 PX, Eindhoven

RSIN : 862 385 957

KvK nr : 822 307 22

Ons rekeningnummer:

NL56 INGB 0106 0900 46 t.n.v. Stichting Indisch & Moluks Gedenkteken Eindhoven

ANBI