Penningmeester

 Jo Thijssen

   Geboren in Beek (Lb.)
   Sinds 1996 met Functioneel Leeftijdsontslag bij Koninklijke Landmacht.
   In 1965 uitgezonden naar Suriname (Troepenmacht in Suriname) en 1983 naar Libanon (UNIFIL) uitgezonden geweest.
   Diverse operationele functies bij de infanterie vervuld. Als eenheidscommandant werkte ik veel samen met collega’s van zowel Indische als Molukse
   afkomst.
   Tijdens gesprekken onderling, vooral in de “weekend breaks” tijdens oefeningen of tijdens persoonlijke gesprekken, werd er regelmatig over “toen
   vroeger” met hen gesproken.
   Een van die personen was Roy, onze Voorzitter; hij was namelijk bij twee eenheden waar ik commandant was, mijn plaatsvervanger.
Sindsdien zijn we “vrienden voor het leven geworden”.
Zijn ouders heb ik leren kennen als zeer betrokken en zorgzaam, met een hechte onderlinge familieband en dat sprak me aan. 

Toen Roy me vroeg of ik de penningmeester wilde worden binnen zijn op te richten Stichting, hoefde ik niet lang na te denken.
Vind zijn Missie prijzenswaardig en behoeft grote steun, bovendien heb ik affiniteit zowel met de Indische en Molukse cultuur als met financiële administratie.
Heb in het verleden voor vele vrienden en bekenden de belastingpapieren in orde gemaakt.
Op deze wijze draag ik, als niet Indisch en Moluks, mijn steentje bij aan dit geweldig mooi gebaar van waardering en respect naar jullie groot(ouders) toe.

Contactgegevens

Contact adres: Esperenkamp 10. 5632 PX, Eindhoven

RSIN : 862 385 957

KvK nr : 822 307 22

ANBI